Din Bistrita

Primăria Bistrița solicită bani prin PNRR pentru amenajarea a 100 de insule ecologice și înființarea a două centre de colectare în oraș

 -  - 


Primăria Bistrița va solicita bani prin PNRR pentru două proiecte care vizează managementul deșeurilor municipale, aceste proiecte urmând să fie analizate în ședința Consiliului Local Bistrița de luna aceasta.

Astfel, primul proiect pentru care se vor cere bani prin PNRR este intitulat ”Dezvoltare, modernizare si completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Bistrița”. Acesta vizează construirea/modernizarea a unui număr de 100 insule ecologice digitalizate.

Fiecare insulă va deservi locuitorii de la blocurile de locuințe arondate și va fi compusă dintr-un ansamblu de containere subterane pentru colectarea deșeurilor pe 5 fracții, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, model GSM pentru transmisie date, baza de date privind beneficiarii serviciului și interfața de facturare. Datele colectate reprezintă informații privind volumul și tipul de deșeu colectat, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat prin finanțare un număr de 200 de cartele de acces”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi analizat în Consiliul Local.

În prezent, zona de blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița este deservită de platforme amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții și anume: deșeu menajer, deșeu de hârtie-carton, deșeu de plastic-metal și deșeu de sticlă.

”Cu toate acestea, dotările actuale nu asigură colectarea selectivă corespunzătoare pe tipurile de fracții de deșeu, nu este posibilă aplicarea principiul ”Plătește pentru cât arunci” și nu se poate monitoriza modul de colectare și cantitatea de deșeuri, motiv pentru care nu se ating țintele anuale pentru colectarea selectivă a deșeurilor și în concluzie, nu sunt asigurate exigențele actuale în ceea ce privește managementul integrat al deșeurilor municipale. În municipiul Bistrița se constată interesul scăzut al populației față de colectare selectivă și de utilizare corespunzătoare a dotărilor pentru fiecare fracție de deșeu care se poate colecta selectiv. Acest fenomen poate să aibă drept cauză starea precară de curățenie a platformelor de colectare și a containerelor, lipsa de monitorizare a colectării, imposibilitatea aplicării principiului ”Plătește pentru cât arunci” și imposibilitatea de a restricționa accesul pentru depozitarea deșeurilor doar la persoanele arondate, dar și educația cetățeanului și ineficiența campaniilor de informare a bistrițenilor cu privire la necesitate colectării selective și nu în ultimul rând modul defectuos de exploatare a utilităților de către operatorul de salubritate. Pornind de la această realitate, implementarea proiectului asigură colectarea separată a deșeurilor municipale pe 5 fractii, monitorizarea accesului utilizatorilor la punctul de colectare la care au fost arondați și aplicarea principiului ”Plăteșțe pentru cât arunci”. Mai mult, obiectivul acestei investiții este de a contribui la apropierea de ținta națională care prevede o rată de 50% reciclare a deșeurilor și pregătirea lor pentru neutralizare”, se mai arată în proiect.

Valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 24.597.500 lei fără TVA.  

De asemenea, municipalitatea va solicita finanțare și pentru proiectul intitulat: ”Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”. Acesta vizează înființarea și dotarea a două centre de colectare prin aport voluntar cu scopul de a asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem ”door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu se pot depune în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări. Locațiile alese pentru construirea celor două centre de colectare sunt: terenul situat în Municipiul Bistrița Valea Boilor, lângă stația de transfer a deșeurilor, respectiv terenul din Localitatea componentă Sărata – lângă Parcul industrial.

Valoarea totală eligibilă a proiectului „Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Bistrița” este în cuantum de 7.661.826,08 lei fără TVA.

82 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.