Primăria Bistrița va solicita finanțare de circa un milion de euro prin PNRR pentru elaborarea unui nou Plan Urbanistic General

 -  -  8


Primăria municipiului Bistrița intenționează să solicite finanțare prin PNRR pentru elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG), un proiect de hotărâre în acest sens urmând să fie analizat joi de Consiliul Local Bistrița.

Primăria municipiul Bistrița va depune proiectul ”Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și transpunerea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Bistrița”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fond Local, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Proiectul se încadrează în investiția I.4 –Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – cod 4 – 011 – Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații (100% Digital Tag) din cadrul componentei 10 Fond local. Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi analizat de Consiliul Local Bistrița.

Potrivit Primăriei Bistrița, Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița a fost elaborat în anul 2013, iar 5 ani mai târziu, în 2018, Consiliul Local a aprobat inițierea demersurilor pentru elaborarea unui nou Plan Urbanistic General și a unui nou Regulament Local de Urbanism.

Având în vedere evoluția factorilor sociali, geografici, economici, culturali și necesitățile locale se impune elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița, pentru asigurarea dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului municipal. Elaborarea PUG -ului este o activitate de durată și care implică eforturi financiare semnificative din parte municipalității. Obținerea finanțării prin Componenta 10-Fond local va degreva bugetul municipal”, se mai arată în proiect.

Elaborarea Planului Urbanistic General presupune revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial, prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, cu tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socio-economice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii.

Obiectivele urmărite prin elaborarea PUG Bistriţa sunt:

 • Optimizarea relaţiilor localităţii cu teritoriul administrativ şi judeţean;
 • Valorificarea potenţialului natural, economic şi uman;
 • Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
 • Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;
 • Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi a zonelor de protecţie a acestora;
 • Stabilirea cadrului de modernizare şi dezvoltare a echipării edilitare;
 • Evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan;
 • Stabilirea obiectivelor de utilitate publică;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi a condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

Valoarea totală a proiectului ”Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și transpunerea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Bistrița”, este de 4.200.374,25 lei fără TVA, din care: cheltuieli eligibile pentru elaborarea și transpunerea GIS a Planului Urbanistic General – 3.184.986,90 lei fără TVA, cheltuieli eligibile pentru transpunerea GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – 135.374,25 lei fără TVA și cheltuieli neeligibile – 880.013,10 lei fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile se va suporta de la bugetul de stat. 

La data de 10 mai, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru proiectele finanțate din Fondul local, componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform calendarului depunerii cererilor de finanțare, data începerii depunerii de proiecte este 16 mai 2022. Apelul de proiecte va fi deschis tuturor UAT-urilor în limita bugetului alocat pentru acest tip de investiții.

0 notes
1 view
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.