Primăria Bistrița vrea să îi încurajeze pe elevii care beneficiază de burse sociale să practice activități sportive

 -  -  11038


Primăria municipiului Bistrița intenționează să demareze un program prin care își propune să îi stimuleze pe elevii care beneficiază de burse sociale să practice sportul.

În acest sens, municipalitatea a întocmit un proiect de hotărâre care va intra în dezbaterea Consiliului Local Bistrița într-o ședință viitoare.

”Prin programele derulate, Primăria municipiului Bistriţa susţine angrenarea elevilor în activităţi educaţionale complementare celor desfăşurate la clasă, ţinta fiind formarea şi adoptarea de atitudini, capacitatea de luare a deciziilor, dialog, acţiunea contribuind la motivarea elevilor în a fi mai competitivi, a preveni eşecul şcolar dar şi a dubla performanţele obţinute la clasă cu o bună formă fizică. (…) Iniţiativa vine în continuarea  programului de stimulare a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi a premianţilor la olimpiadele şcolare pe discipline, prin facilitarea accesului acestora la cluburile sportive, asociaţiile sau unităţile prestatoare de servicii sportive din municipiu. (…) În cei aproape 12 ani de derulare a programului destinat performerilor, peste 3.500 de elevi merituoşi din municipiu au participat, gratuit, pe perioada anului şcolar, la orele organizate de către reprezentanţii bazelor sportive incluse în program, cei mai mulţi alegând înotul. Interesul elevilor pentru sport a crescut de la an la an,  reacţia pozitivă la iniţiativa municipalităţii traducându-se prin prezenţa mare la orele de sport, programul dovedindu-şi astfel utilitatea. Reuşita acestui program creează premisele posibilităţii extinderii acestuia şi la alte categorii de elevi, mai precis elevii proveniţi din familii aflate în dificultate, dată fiind imposibilitatea unora dintre acestea de a susţine, financiar, programe sportive menite a stimula copiii să facă mişcare în cadru organizat”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.

Astfel, demersul vizează acordarea unor abonamente anuale, la prestatorii de servicii de sport şi educaţie fizică din municipiul Bistriţa, pentru elevii care beneficiază de o bursă de ajutor social în anul şcolar curent.

Potrivit administrației locale, de aceste abonamente vor beneficia următoarele categorii de elevi:

  • elevii orfani înscrişi în evidenţele şcolii ca beneficiari ai unei burse sociale;
  • elevii proveniţi din familii care îndeplinesc următoarele condiţii, care sunt înscrişi în evidenţele şcolii ca beneficiari ai unei burse sociale şi care au promovat în anul şcolar următor: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie și nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

În prezent, în evidenţele Direcţiei Educaţie, Turism din cadrul Primăriei Bistrița figurează un număr de 318 elevi beneficiari ai burselor de ajutor social, înscrişi în anul şcolar 2019-2020 şi 348 elevi pentru anul şcolar 2020-2021.

Valoarea abonamentelor este de cel mult 80 de lei/lună/abonament şi asigură accesul elevilor la facilităţile oferite de prestatorii de sport şi educaţie fizică pentru un număr de cel puțin 4 ore pe lună (o oră pe săptămână). 

Abonamentele se acordă pe perioada 15 octombrie  – 30 iunie a fiecărui an şcolar şi în funcţie de sumele alocate cu această destinaţie în bugetul local al municipiului Bistriţa.

Din bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2021 a fost alocată suma de 500.000 lei pentru derularea programelor de stimulare a elevilor din municipiu prin acordarea de abonamente la baze sportive (atât pentru elevii performeri, cât şi pentru elevii beneficiari ai burselor sociale).

1 notes
163 views
bookmark icon

One thought on “Primăria Bistrița vrea să îi încurajeze pe elevii care beneficiază de burse sociale să practice activități sportive

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *