Procedura de înmatriculare a vehiculelor a fost simplificată

 -  -  1114Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, la data de 11 august 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României un ordin al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Modificările aduse actului normativ fac parte dintr-o serie de intervenţii necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creşterii gradului de digitalizare în România.

Simplificarea procedurii de înmatriculare constă în:

  • Posibilitatea înmatriculării unui vehicul nou de către operatorul economic care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în numele cumpărătorului în baza unui contract de mandat încheiat între aceştia.
  • Eliminarea unor documente pentru următoarele operaţiuni: duplicat al certificatului de înmatriculare (cartea de identitate a vehiculului), înmatriculare/transcriere (fisa de inmatriculare).
  • Crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor online la operaţiunile: eliberare duplicat certificat de inmatriculare, radiere din oficiu, păstrare combinaţie număr de înmatriculare.
  • Procedurarea unor activităţi care nu erau prevăzute în varianta anterioară a acestui ordin (duplicat placa cu număr de înmatriculare, păstrare combinaţie număr de înmatriculare).
  • Instituirea verificării conformităţii plăcilor cu număr de înmatriculare pentru care deţinătorul şi-a exprimat opţiunea de păstrare, cu standardele în vigoare şi calitatea acestora.
  • Stabilirea unei perioade determinate în care poate fi solicitată atribuirea unei combinaţii păstrate a numărului de înmatriculare (1 an), precum şi posibilitatea prelungirii acestei perioade.
  • Extinderea sferei solicitanţilor care pot beneficia de autorizaţii de circulaţie pentru probe.
  • Clarificarea situaţiei categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primarului localităţii prin armonizarea cu prevederile actului normativ de rang superior.
  • Stabilirea unui flux de autorizare provizorie limitată la 5 zile, pentru vehiculele care nu prezintă documente de înmatriculare anterioare – în original, perioadă ce poate fi prelungită până la 90 de zile numai cu obţinerea unei certificări a identităţii de la autoritatea competentă (RAR).

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor recomandă solicitanţilor serviciilor publice să consulte listele documentelor necesare pe operaţiuni de înmatriculare, transcriere, radiere, autorizare provizorie, eliberare duplicat, publicate pe site-ul www.drpciv.ro, înainte de prezentarea la sediile acestora în vederea depunerii documentelor.

0 notes
239 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *