Proiect privind acordarea unor facilități fiscale unor anumite categorii de persoane afectate de pandemia de COVID-19, în dezbaterea Consiliului Local

 -  -  1009


Consiliul Local Bistrița se va întruni în ședință ordinară în 26 noiembrie și va dezbate un proiect de hotărâre care vizează aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru anumite persoane fizice sau juridice din municipiul Bistriţa care au avut de suferit ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Potrivit documentației înaintate Consiliului Local Bistrița, prin proiectul de hotărâre elaborat se doreşte instituirea următoarelor facilităţi fiscale, ȋn baza articolului 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020:

  • Reducerea cu o cotă de 50 % a impozitului pe clădiri aferent anului 2020, pentru clădirile nerezidenţiale aflate ȋn proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea proprie a acestora sau date ȋn folosinţă printr-un contract de ȋnchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă ȋn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să ȋşi ȋntrerupă total activitatea sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă TIP 1 emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică ȋntreruperea parţială a activităţii economice.
  • Scutirea de la plata taxei pe clădiri aferente anului 2020 datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, ȋn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să ȋşi ȋntrerupă total activitatea economică.

Scopul promovării acestui proiect este sprijinirea contribuabililor care şi-au ȋntrerupt total sau parţial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă şi/sau alertă, pentru a evita un blocaj financiar la nivelul acestora, care ar putea avea consecinţe negative atât ȋn ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii către bugetul local, ca urmare a dificultăţii privind plata la termen a impozitului/ taxei pe clădiri.

0 notes
134 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *