Proiectul privind acordarea tichetelor sociale intră în dezbaterea Consiliului Local Bistrița

 -  -  986


Primăria municipiului Bistrița a întocmit un proiect de hotărâre prin care propune acordarea unor tichete sociale pentru alimente și medicamente, înlocuind astfel varianta preferată de vechea administrație, prin care persoanele vârstnice și vulnerabile erau nevoie să stea la cozi pentru a beneficia de pachete cu alimente. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Bistrița din 25 martie și va fi dezbătut de consilierii locali.

Inițiativa prevede acordarea anuală, începând cu luna iunie, a unor prestații sociale sub formă de tichete sociale în valoare de 120 lei fiecare, pentru procurarea de bunuri alimentare, și în valoare de 80 lei pentru achiziționarea de medicamente, care vor fi acordate persoanelor aflate în situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială.

Prestațiile sociale sub formă de tichete sociale pentru bunuri alimentare și medicamente vor fi aprobate prin dispoziţie de Primarul municipiului Bistriţa, în luna anterioară distribuirii acestora, pe baza cererilor depuse de persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acestor prestaţii. Cererile se depun o singură dată pentru un an şi vor fi însoţite de următoarele documente: copie după actul de identitate, cupon/talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii, adeverinţă de la Casa de Pensii pentru persoanele vârstnice care nu au nici un venit şi cupon-talon pentru persoanele cu handicap accentuat”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.

Numărul de tichete sociale pentru alimente și medicamente se va acorda în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli.

În prezent, în evidențele Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Bistriţa figurează un număr de peste 2.500 pensionari care au venituri până la 1200 lei, şi un număr de 1.300 persoane cu handicap accentuat.

0 notes
111 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *