Propunere: tarifele maximale la TAXI se scumpesc cu 75%! Consiliul Local condus de PSD poate da OK-ul la varianta taximetriștilor: 3.5 lei/km în loc de 2 lei/km!

 -  -  1317


În municipiul Bistriţa, tariful de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi a fost stabilit iniţial prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 75/2008, la 1,6 lei/km ziua, şi 1,80 lei/km noaptea, inclusiv TVA, fiind ulterior modificat prin hotărârea de Consiliu Local nr. 39/2010, la 2,00 lei/km, inclusiv TVA.

Solicitarea este motivată de creșterea costurilor de operare pentru cursele efectuate, din 2010 până în prezent ajungându-se la imposibilitatea acoperirii costurilor din veniturile înregistrate la tariful în vigoare. Mai mult, la cursele efectuate în afara municipiului, pierderile înregistrate sunt semnificative.

Proiectul de hotărâre analizat propune ajustarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi la 3,50 lei/km, inclusiv TVA.

Consiliul Local controlat de PSD poate aproba această MAJORARE a tarifelor maximale la TAXI cu 75%, respectiv de la 2 la 3.5 lei/km!

Tariful MAXIM nu poate fi impus de nimeni! Patronii de TAXI au mână-liberă să crească prețurile! 

Taximetriștii din Bistrița funcționează cu un tarif relativ-mic, însă volumul de muncă este mai mare față de orașele mari! De-aici rezultă un profit oarecum similar, dar și uzura mașinilor !

Unitaxi și Protaxi au tarif de 1.9 lei/km, iar Total Taxi are 1.95 de lei/km. Rămâne de văzut dacă patronii celor 3 companii vor majora tarifele de-acum, odată ce  plafonul maximal a fost crescut.

Cam asta a fost situația economică în municipiu care a făcut ca firmele de taximetrie să reziste și să facă profit, deși se practică tarife relativ mici față de alte județe.

Din punct de vedere legal, autorităţile administraţiei publice locale implicate au competenţa de a stabili un nivel de tarif de distanţă maximal unic.(art. 13, alin. 1 din Ordinul ANRSC nr. 243/2007).

Ajustarea de tarife este definită legal ca fiind “activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfăşurată de transportatorii autorizaţi/consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prezentelor norme metodologice, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor existente cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;”

Prin proiectul de hotărâre transmis spre analiză se propune Consiliului Local al municipiului Bistriţa să aprobe ajustarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Bistriţa de la 2 lei/km, inclusiv TVA, cât este în prezent, la 3,50 lei km, inclusiv TVA, având în vedere solicitarea făcută de Camera Naţională a Taximetriştilor din România – Filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Direcţia Servicii Publice Bistriţa cu nr. 52798/28.06.2018.

Cererea este motivată de creşterea costurilor de operare pentru cursele efectuate, ca urmare a creşterii cheltuielilor care compun aceste costuri, fiind însoţită şi de: o anexă care cuprinde tarifele practicate în judeţele învecinate, un extras de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică în care se precizează indicele lunar al preţurilor de consum şi o fişă de fundamentare a noului tarif maximal propus, care include toate elementele ce compun tariful, pe structura stabilită prin Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, precum şi un Memoriu tehnico-economic privind fundamentarea tarifelor de distanţă conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Din punct de vedere legal, aspectele privind tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi sunt reglementate prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ANRSC nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 38/2003:

“(1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă…, iar potrivit art. 3 alin. 1 “(1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.”

În ceea ce priveşte operaţiunea efectivă de ajustare a tarifului, Ordinul ANRSC nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi prevede :

Art. 11:

1) Tariful de distanţă maximal se stabileşte, se ajustează sau se modifică la cererea unor transportatori autorizaţi sau a unei asociaţii profesionale reprezentative adresată autorităţilor administraţiei publice locale implicate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli;
b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.

ART. 16

(2) Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianţi, a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1.

De ce se scumpesc tarifele? Pentru că ar fi crescut cheltuiala cu întreținerea!

ART. 19

(2) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale la serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c) cheltuielile cu întreţinerea – reparaţiile – piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Juriștii Primăriei Bistrița au dat OK-ul!

Din analiza proiectului de hotărâre şi a documentelor care au fost transmise de la Camera Naţională a Taximetriştilor din România – Filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud reiese că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru a se aproba ajustarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi la 3,50 lei/km, inclusiv TVA, având în vedere că cererea nr. 52798/28.06.2018 este însoţită de documentele prevăzute de textele legale indicate mai sus.

Ca urmare a celor prezentate, rezultă că există elemente de legalitate pentru susţinerea proiectului de hotărâre privind ajustarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Bistriţa, în forma prezentată de iniţiator.

 

În mod evident, orice majorare a tarifelor va duce la scăderea volumului de comenzi, într-o primă fază. Rămâne de văzut dacă taximetriștii care au mașinile în leasing vor rezista pe piață până când situația se va regla pe parcurs, deoarece abia după câteva luni se va putea face o analiză economică pentru evaluarea impactului economic adus de o eventuală majorare a tarifului!

Drumurile din municipiu sunt praf și pulbere!

Primarul Ovidiu Crețu NU a asfaltat nicio stradă importantă din municipiu în 3 mandate! Pe zonele noi de locuințe, Primăria Bistrița asfatează cu o medie de 4 străzi pe an. PSD-iștii și-au dat seama că la capitolul infrastructură o să aibă probleme în campanie.

MAJORARE tarifelor de la 2 la 3.5 lei încă NU se aprobă! Până în 10 AUGUST se pot face propuneri!

Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului de distanță maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Bistriţa şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna august 2018.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Municipiului Bistriţa, Registratură – Centrul de relaţii publice, comunicare, str. Piaţa Centrală nr. 6, până la data de 10.08.2018, sau se vor comunica prin fax la nr. 0263- 231046 sau prin email, la adresa primaria@primariabistrita.ro .

0 notes
442 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *