Puțin peste 3% – rata şomajului în Bistriţa-Năsăud, în luna septembrie

 -  -  1017


La sfârșitul lunii septembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud erau înregistrați 4.044 de șomeri (din care 2110 femei), rata șomajului fiind de 3,08 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,10 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,02 pp.

Din totalul de 4044 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1522 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2522 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2730 șomeri provin din mediul rural și 1314 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (29,53 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (26,66 %), primare (18,22 %), profesionale (17,73 %), universitare (6,40 %), iar 1,46 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,60 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,40 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 690 persoane foarte greu ocupabile, 1549 greu ocupabile, 1007 mediu ocupabile, iar 798 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.

0 notes
142 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *