Puțin peste 50 % – rata de promovare la concursul național de titularizare

 -  -  941Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Bistrița-Năsăud care au susținut proba scrisă este de 58,4%.

Un candidat a obținut nota 10 la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurarii activităților instructiv-educative în grădinița de copii, iar 269 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 461 candidați din totalul de 571 de candidați înscriși.

Doi candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

0 notes
66 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *