Rată de promovare de aproape 70 la sută la examenul de Bacalaureat în Bistrița-Năsăud; nu a fost înregistrată nicio medie de 10

 -  -  1149


Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

La nivel național, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020: 71,4%), iar pentru promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020: 25%).

Au promovat 86.120 de candidați, dintr-un total de 126.999 de candidați prezenți (110.358 de candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 16.641 de candidați prezenți din promoțiile anterioare).

Ministerul Educației a precizat că numărul de candidați înscriși în acest an este cu peste 22.000 de candidați mai mic decât numărul celor înscriși anul trecut.

În țară, 112 candidați au obținut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

 • Limba și literatura română: lucrările a 1.351 de candidați au fost notate cu 10
 • Limba și literatura maternă: lucrările a 263 de candidați au fost notate cu 10
 • Proba obligatorie a profilului (Matematică – 948 / Istorie – 1.766)
 • Proba la alegere a profilului și a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la Logică și argumentare: 1908).

În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, la acest examen s-au înscris un număr de 2.072 de candidați, 1.973 dintre ei fiind prezenți la susținerea probelor, în vreme ce 99 nu s-au mai prezentat la examen.

Din cei prezenți, 1.279 au fost declarați reușiți și alți 694 au fost respinși, rata de promovare a candidaților din promoția curentă fiind de 71,1 %. Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) pentru județul Bistrița-Năsăud este de 64,8%.

Un număr de 289 de elevi au obținut medii între 9,00 și 9,99, alți 389 au obținut medii între 8,00 și 8,99, 339 între 7,00 și 7,99 și 262 au avut medii între 6,00 și 6,99.

În județ nu a fost înregistrată nicio medie de 10 la acest examen. Cea mai mare medie în Bistrița-Năsăud a fost 9,96, aceasta fiind obținută de trei elevi, toți absolvenți ai Colegiului Național Liviu Rebreanu.

Pe discipline de examen, situația candidațilordin Bistrița-Năsăud cu note de 10 este următoarea:

 • 29 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
 • 3 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
 • 20 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
 • 90 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Informații detaliate pot fi consultate AICI.

0 notes
274 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *