Războiul balcoanelor în Primăria Bistrița: arhitectul-șef Monica Pop și secretara municipiului Floarea Gaftone s-au contrat de față cu „șeful” Ovidiu Crețu pe o speță privind extinderea balcoanelor unui bloc din zona Piața Morii!

La ultima ședință ordinară a Consiliului Local a avut loc un schimb de replici între arhitectul-șef și secretarul municipiului. Conflictul a început în momentul în care doi cetățeni au solicitat realizarea unor balcoane extinse, pe fațada blocului situat la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Zorilor, pe motiv că așa au făcut și vecinii lor, în urmă cu mai bine de 10 ani!

În anul 2005, locatarii blocului de pe Ecaterina Teodoroiu și-au extins balcoanele, iar extinderea s-a realizat pe Legea 50/1991, care între timp a fost actualizată și au apărut o serie de restricții.
Acum, fațada blocului respectiv arată inestetic, cu o parte din balcoane extinse și modernizate, în contrast cu celelate balcoane, cu aspect învechit. În plus de asta, toate apartamentele au acces la garaj, numai apartamentele de la scara A NU au acces. Conform autorizațiilor emise acum 12 ani, într-unul din garaje s-a amenajat un cabinet medical.

La 12 ani distanță, Mirel Oprea și Aurel Ignat au făcut o solicitare pe care au adresat-o Serviciului Urbanism și au cerut extinderea apartamentelor prin amenajarea de balcoane de la parter până la etajul III, întocmai ca și vecinii de-alături.
Unul din locatari a solicitat amenajarea accesului către garajul de la parter. De menționat că garajul a fost proiectat pe vremea lui Ceaușescu , dar lucrările au fost sistate în 1989. Din punct de vedere juridic e o mare problemă, deoarece spațiul din fața garajului este acum domeniu public și înregistrat ca spațiu verde.

Floarea Gaftone cere Consiliului Local reglementări privind locuințele colective mici! Crețu îi cere să se limiteze la atribuțiile de secretar!

„Vă rog domnilor consilieri să reglementăm ce înseamnă locuințe colective mici. Vă mulțumesc pentru înțelegere!” – a declarat Gaftone, în plenul ședinței.

Președintele de ședință Alex Bria a intervenit de mai multe ori și a rugat-o să se limiteze la atribuțiile de secretar de municipiu!

„Doamna secretar intră în altă categorie și poate vorbi despre orice!” a spus ironic primarul Ovidiu Crețu.
Secretarul județului a cerut realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu!

„Certificatul de urbanism a fost emis de structurile de specialitate, cu condiția ca la autorizare să facă dovada existenței unui drept real asupra terenului care să permită realizarea lucrărilor de construire, dar secretarul municipiului a solicitat întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru clarificarea intenției , lucru care a fost comunicat adresanților. Drept urmare, solicitanții s-au adresat cu un memoriu către Consiliul Local.” – după cum se arată în documentația pusă la dispozița consilierior locali.

„Nu este posibilă realizarea obiectivului propus deoarece solicitarea se referea la extinderea și realizarea de balcoane pe verticală pe spațiul verde care aparține domeniului public al municipiuui Bistrița iar terenul NU poate fi concesionat pentru realizarea de construcții în interes privat „ – a fost răspunsul transmis de arhitectul șef Monica Pop.
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
art. 13 Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
Extinderea apartamentelor la care se referă Ignat și Oprea s-au realizat anterior modificărilor aduse legii 50/1991, când concesionarea domeniului public era posibilă.
Ignat și Oprea au fost de față la ședința de Consiliu Local și au cerut explicații consilierilor locali. Li s-a răspuns de ce NU pot să-și exindă balcoanele: „pentru că așa e legea… vecinii d-voastră au realizat contrucții pe legea veche, între timp s-a modificat legislația!”
Când a fost vorba de vot în plen, consilierii locali au bâjbâit și până la urmă s-a amânat luarea unei decizii privind memoriul adresat de cei doi locatari.


Conflictul deschis iscat între secretarul municipiului și primarul Ovidiu Crețu se adâncește și la ultimele ședințe ordinare, Floarea Gaftone a fost încolțită atât de primar cât și de președintele de ședință. Prin sugestiile transmise conilierilor locali și constatările privind realizarea dezastruoasă a PUG-ului, Gaftone a extins conflictul și la nivelul Serviciului Urbanism din Primăria Bistrița.

Floarea Gaftone susține că NU există un registru al spațiilor verzi care să fie aprobat și că PUG-ul a fost realizat dezastruos, în timp ce Monica Pop susține că există un cadastru al spațiilor verzi în vigoare, în timp ce PUG-ul Bistriței a fost realizat respectând legislația în vigoare.
Secretarul municipiului a încercat un exercițiu de forță de față cu cei doi locatari, dar în cadrul ședinței NU a reușit să tranșeze lucrurile deși speța era simplă din punct de vedere juridic. Lucrurile erau clare: cadrul legal NU permite extinderea balcoanelor pe domeniul public și nici realizarea unei căi de acces pe domeniul public (mai ales că ar fi vorba de spațiu înscris în cadastrul spațiilor verzi)… În schimb, Floarea Gaftone a sesizat anumite probleme din cadrul Serviciului Urbanism și prin această confruntare cu arhitectul-șef Monica Pop se deschide cutia Pandorei în Primăria Bistrița…

One comment

  1. Balan Marius - contribuabil

    No draci, nu s-a taiat nici un microfon ? Slab BRIA. De eram in locul lui scoteam sigurantele de la etaj.