Au reluat cârdășia? Cum a mințit VITALIA pe chestiunea depozitului de la Tărpiu! Grave probleme pe depozitarea și gestionare ecologică a deșeurilor, pe BLAT cu Consiliul Județean! Ce zice raportul de control!

Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deşeurilor SRL depozitează deșeurile din județ pe următorii 20 de ani și plătesc o redevenţă pentru fiecare an de 20% din valoarea anuală a contractului de concesiune, dar nu mai puţin de 200.000 de euro pe an, redevenţă care se constituie ca fond de dezvoltare a proiectului. Consiliul Județean este PROPRIETARUL depozitului de la Tărpiu și a încehiat un contract de  concesiune cu Vitalia Servicii pentru Mediu. Valoarea estimată a contractului conform fişei de date este de 87.629.375 RON fără TVA pentru 240 de luni.

 

Ioan Țintean intră în campanie cu talanga la gât, pusă de Radu Moldovan! Ce zice raportul Consiliului Județean despre depozitul de la Tărpiu!

După 5 ani, Radu Moldovan a făcut o comisie și l-a pus pe Țintean președinte de comisie și țap ispășitor! Comisia întrunită pentru verificarea depozitului de la Tărpiu a întocmit un raport de analiză pentru modul în care Vitalia S.R.L a gestionat depozitarea. Raportul este gata de o lună, dar îl țin la cutie. Să NU se facă de rușine în alegeri! Ioan Țintean a făcut o vizită în teren împreună cu o echipă AS-TV și a acordat câteva interviuri de la fața locului, dar încă NU au dat publicității rezultatul analizelor. Concluzia: cantitatea de deşeuri depozitată la data de 31.08.2016 reprezintă 52% din cantitate estimată a se depozita în Celula 1. Însă, raportul prezintă câteva detalii interesante care demonstrează că VITALIA SRL NU gestionează depozitul conform obligațiilor din contract. Cu toate astea, Consiliul Județean (proprietarul) îi tolerează!

 

pp4

 

 

 

 

 

 

 

Au mințit cu zâmbetul pe BUZE: Nici vorbă de alunecări de teren sau de proiectare GREȘITĂ! Gestionarea e BAI-ul!

Firma S.C. Geodesign S.R.L. Cluj Napoca efectuează măsurătorile pedologice și până acum au făcut 11 măsurători, constatând că “Modificările apărute în intervalul de timp mai 2011 – martie 2016 sunt foarte mici, aproape nesesizabile, astfel se poate concluziona ca versantul este în echilibru stabil.”

d11

d0

 

 

 

 

 

 

Concluziie comisiei: DEPOZITUL este construit în standardele impuse! Gestionarea-i DEFECTUOASĂ!

Pentru realizarea depozitului a fost executată excavarea întregii suprafeţe a celulei 1, cu decopertarea solului vegetal şi a stratului existent de argilă negricioasă cu resturi vegetale (nepretabilă pentru construcţie), pe o grosime de 0,6-1,0 m. Realizarea cotelor proiectate s-a realizat prin aducerea de umplutură cu argilă dintr-o zonă de împrumut (Dealul Dumitra), pentru a se ajunge la o grosime de minim 1,0 m care să îndeplinească condiţiile de etanşeitate legale (coeficient de permeabilitate de maxim 10-9 m/s) şi pentru realizarea digurilor de contur cu stabilitate bună.

În ce privește DIGURILE, toate materialele geosintetice instalate sunt fixate în tranşee de ancorare proiectate corespunzător şi amplasate pe bermele digurilor perimetrale.

S.C. Iridex Group Constructii SRL a construit depozitul de la Tărpiu și a remediat toate problemele minore care au apărut, deoarece lucrarea este încă în garanție. “În 2014 s-a constatat degradarea unei părti din taluzul vestic al Celului 1 de depozitare în luna septembrie a început remedierea prin construirea un dren pentru colectare apei pluviale din zonă, pentru a evita reapariția fenomenului, iar în luna noiembrie s-a finalizat remedierea și a început depunerea deșeurilor pe taluzul remediat.”

s1

s2

 

 

 

 

 

 

 

 

“În 2015 s-a constatat apariția unei infiltrații de lichid cu aspect de levigat, în colțul de SV a decantorului. Pentru eliminarea infiltrației de lichid cu aspect de levigat, în colțul de SV a decantorului de ape pluviale, în perioada 17.03.2015 – 30.03.2015 s-au executat remedierile de către constructor și s-a înlocuit geotextilul deteriorat de pe taluzurile interioare ale celulei.

 

s11

s12

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2016 NU a fost cazul de remedieri la depozit, după cum se arată în raport. În căminul de reducere a presiunii din fața stației de pompe au existat scurgeri de apă în cămin, pe la intrările și ieșirile conductelor. Căminul fiind în permanență plin, apa se infiltrează pe sub platforma betonată și se scurge în zona cântarului auto. S.C. Iridex Group Constructii SRL a evaluat situația și a demarat remedierea problemei. Remedierea a fost finalizată în luna iulie 2016, prin repararea țevii de apă potabilă din stația de pompe.”

Cu toate că Iridex (firma constructoare ) a făcut reparațiile impuse la depozitul pe care l-au construit, operatorul Vitalia a dat vina pe proiectanții acestui depozit și pe faptul că terenul este în pantă, iar levigatul este cu greu ținut sub control. Auziți declarația lui Liviu Tănase, fostul ziarist care reprezintă acum interesele celor de la Vitalia și care aruncă vina ba pe proiectant, ba pe constructor, ba pe proprietarul depozitului (Consiliul Județean), ba pe locuitorii județului care cică NU știu colecta selectiv:

Conform contractului de concesiune, “operatorul depozitului adică (VITALIA S.A) este OBLIGAT să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a depozitului de deșeuri nepericuloase, pentru construcţia şi operarea instalaţiei de colectare a gazului, pentru extinderea şi operarea facilităţii de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru construcţia şi închiderea celulelor”.

 

După 5 ani de gestionare a depozitului, VITALIA SRL întâmpină mari probleme, dar cu toate astea Consiliul Județean îi tolerează, deși contractul este grav-încălcat deoarece operatorul:

– NU a pus banii pentru închidere celulă  într-un cont special (conform contractului), ci a folosit banii pentru scopuri comerciale. (aprox. 400.000 de euro).

– NU are instalații corespunzătoare de compactare a deșeurilor ( Vitalia SRL a cumpărat doar sita, NU și utilajul de 80.000 de euro)

– NU a gestionat corespunzător depozitul șiNU se respectă tehnologia impusă, de acoperire cu straturi de pământ (“în pături”) a deșeurilor.

 – sunt probleme la stația de epurare (levigatul epurat, adică permeatul, are concentrație de amoniu în componență peste nivelul acceptat! Astea sunt concluziile specialiștilor de a Gospodărirea Apelor, care au făcut analize în acest sens.

– instalațiile de colectare a levigatului sunt neconforme și de aceea s-a produs scurgeri de levigat pe pârâul Roșua și ulterior pe Râul Șieu. Vitalia Tratarea Deșeurilor a primit 60.000 de lei amendă pentru asta. 

 

ss1

 

 

 

 

 

 

 

Sunt șmecheri și cer Consiliului Județean să facă plata investițiilor în instalații!

Consiliul Județean a demarat procedura de achiziție pentru realizarea unui by-pass pluvial pe platforma de compost și montare vană pentru evacuare controlată și în siguranță a levigatului. Practic, se vor realiza 3 cămine de vane din elemente prefabricate din beton și un by-pass. Instalația este estimată la 10.000 de euro.

Comisia încropită de Consiliul Județean a strecurat MINCIUNI ORDINARE, acolo unde NU a fost nevoie de procese-verbale și documente-justificative !

Ce zice comisia lui Țintean: “Deşeurile compactate sunt acoperite periodic pentru a preveni apariţia mirosurilor neplăcute, antrenarea eoliană şi împrăştierea deşeurilor pe suprafeţele învecinate, proliferarea insectelor, animalelor, păsărilor, precum şi pentru a diminua impactul vizual negativ al depozitului.

Acoperirea periodică a stratului de deşeuri compactat se realizează utilizând în general materiale rezultate din demolări şi activităţi de construcţie, pamânt şi compost de calitate inferioară.” Oficial, deșeurile sunt acoperite cu pământ.

În realitate, au început să astupe abia după 4 ani, la presiunea publică! În realitate, filmările cu DRONA arată că doar pe o mică porțiune a depozitului deșeurile sunt acoperite: FILMARE cu DRONA – Bistrițeanul.ro

Pentru acoperirea deșeurilor cu straturi de pământ, Vitalia susține că NU au primit  cantitățile de moloz estimate în proiect și aruncă vina pe cetățeni și pe modul în care firmele evită să depoziteze aceste resturi contra-cost. Comisia propune ca operatorul să găsească soluții și surse pentru material de acoperire.

v51

v2

 

 

 

 

 

 

 

Vitalia tratează deșeurile, dar NU are utilajele necesare! Consilul Județean le “curăță ouă”și îi tolerează!

Operatorul a fost obligat prin contract să cumpere un utilaj pentru compactarea deșeurilor, dar după 3 ani și jumătate încă NU au făcut-o. Prin această investiţie, cresc cantităţile de deșeuri reciclabile, cresc cantităţile de deşeuri care vor fi supuse compostării şi se reduc cantităţile de deșeuri care vor fi depuse în depozit.

Investiţia în valoare de 80.000 Euro reprezintă un utilaj complex (un ciur rotativ staţionar MS 4200 ST, care cuprinde şi sita de 80 mm). Menţionăm că Operatorul a achiziţionat numai o sită de 80 mm şi nu a achiziţionat utilajul (ciurul rotativ) ofertat. De asemenea, nu a achiziţionat desfăcătorul de saci.

Un an jumate, depozitul a funcționat FĂRĂ stație de epurare a levigatului! Cu acordul Consiliului Județean!

Pe amplasament este prevazută epurarea apelor uzate (levigatul de pe depozit şi platforma 1 de compost şi apa menajeră), colectate prin sisteme de colectare diferite care se finalizează în 2 rezervoare de omogenizare, de unde sunt preluate prin pompare şi transportate la Staţia de epurare, care are capacitatea de tratare de 120 m3/zi. Staţia de epurare are funcţionare compactă, pe principiul osmozei inverse, cu ajutorul unor sisteme de membrane, toate operaţiunile desfăşurate fiind controlate de sisteme electronice.

statie

rez

 

 

 

 

ll1

 

l11

 

 

 

 

 

 

 

Depozitul a funcționat un an jumate fără această stație de epurare, care a fost pusă în funcțiune abia în aprilie 2014, dar stația în continuare NU funcționează la parametrii optimi iar permeatul (levigatul epurat) are concentrație de amoniu în componență peste nivelul acceptat! Abia după controale amănunțite, operatorul propune “achiziționarea unui dezumidificator pentru concentratul provenit de la stație, prin care, concentratul să se transforme într-un material solid și inert, astfel rezolvându-se problema conductivității levigatului și funcționarea corespunzătoare a Stației de tratare a levigatului.” Deocamdată sunt la faza de expertiză tehnică privind această investiție urgentă, de altfel.

 

VITALIA manevrează BANII județului! Îi virează în cont, dar îi folosesc pentru alte tranzacții!

 

Vitalia este obligată să plătească 8.4 lei pe tonă/deșeu depozitat, bani care se constituie într-un fond special și pot fi folosiți doar pentru închiderea celulelor și operațiuni de post-închidere.

În constituirea, respectiv alimentarea acestui fond, se observă rulaje şi cu alte societăţi comerciale (nu doar alimentări ale operatorului pentru acest fond) şi un sold final la data de 19.09.2016 de 39.441,50 lei, deci sub valoarea atât a provizionului contabil de 1.795.321 lei, cât şi a celei de 204.977 lei declarată a fi fost depusă în bancă. Astfel, considerăm că extrasele de cont bancar puse la dispoziţie reflectă un cont bancar pentru operaţiuni curente al Operatorului, şi nu un cont bancar distinct şi aferent strict Fondului pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului.

Concluziile comisiei: “Operatorul va constitui un Fond pentru închiderea și urmărirea post închidere a depozitului, suma minimă cu care va trebui alimentat Fondul fiind echivalentul a 2.407.553 euro fără TVA (suma estimată pentru lucrările de închidere şi suma aferentă cheltuielilor de monitorizare post-închidere).

Comisia recomandă deschiderea în cel mai scurt timp de către operator a unui cont bancar distinct aferent acestui Fond și alimentarea acestui cont cu suma echivalentă provizioanelor contabile constituite, inclusiv cu sumele aferente dobânzilor.

Pe viitor, operatorul este obligat să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a depozitului de deșeuri nepericuloase, pentru construcţia şi operarea instalaţiei de colectare a gazului, pentru extinderea şi operarea facilităţii de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru construcţia şi închiderea celulelor 2-4 şi închiderea celulelor 1-4.”

 

Toate-s bune și frumoase, dar raportul este ASCUNS de ochii-lumii, până după alegeri! “Ziar de Bistrița” îi dă-n primire, FIX în campanie!

 

Sistemul de management integrat al deșeurilor este nefuncțional în județ și nimeni nu-și asumă vina. Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor gestionează depozitul de la Tărpiu, dar NU conform contractului și minciunile privind construcția și proiectare-greșită au ieșit la iveală. În fapt, sunt mari-probleme la capitolul depozitare ecologică. De asemenea, colectarea selectivă NU mai are loc, după ce Vitalia S.A (firma care a câștigat contractul de colectare) a reziliat contractul cu A.D.I Deșeuri. Toate aceste aspecte arată nivelul administrației județene implicată care este proprietara depozitului de la Tărpiu, dar și a celor aflați la putere, incapabili să gestioneze un proiect luat de-a gata odată cu venirea USL la putere în 2012.

În partea a II-a a acestui demers, Ziar de Bistrița va prezenta și alte amănunte frumos-ambalate în raportul comisiei de control a depozitului.

Citiți și:

ianugurare-deseuri2Și-o trag între ei! Tănase “șopârla Vitaliei” a DIRECȚIONAT scandalul de la Tărpiu! S-a anunțat un miting de amploare la Consiliul Județean, după ce vine Radu Moldovan din concediu!

https://www.ziardebistrita.ro/si-o-trag-intre-ei/
Comentarii

Caricatură

Ziar de Bistrita