Reguli de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus în unitățile de învățământ

 -  -  925

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun prin care sunt stabilite măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, precum și pentru toate structurile aflate în subordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

1. Măsuri pentru organizarea activității în unitățile de învățământ:
● fiecare persoană trebuie să aibă o suprafață minimă de 4 mp în jurul ei și o distanță minimă de 2 metri față de cei din jur;
● accesul va fi interzis persoanelor cu o temperatură de 37,3ngrade Celsius;
● suprafețele vor fi dezinfectate;
● se vor evita aglomerările de persoane.

2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele terminale:
● cursurile de pregătire se vor organiza în grupe de cel mult 10 elevi;
● în pauze, care vor dura 10 minute, nu pot fi mai mult de două grupe de elevi
● încăperile vor fi aerisite
● spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, etapă urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;
● elevii și profesorii își vor dezinfecta periodic mâinile și vor purta mască.

3. Măsuri de prevenire și protecție în perioada în perioada susținerii examenelor:
● triaj epidemiologic pentru candidați și examinatori;
● circuite prestabilite către/și din sala de examen;
● candidații vor păstra o distanță de 2 metri la intrarea în sala de examen;
● sălile de examen vor fi marcate corespunzător;
● pupitrele vor fi individualizate / prestabilite.

4. Condiții de igienă în sala de curs/examen
● toate sălile vor fi curățate și dezinfectate, înainte și după fiecare serie de candidați;
● la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;
● stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri de 2 metri;
● se vor respecta regulile de distanțare fizică:
● se va evita atingerea cu mâna a nasului, ochilor și gurii;
● se va strănuta în pliul cotului;
● se va folosi batista de unică folosință.

5. Condiții de igienă pentru grupurile sanitare
● la intrările în toaletă vor exista recipiente cu substanțe dezinfectante pentru mâini;
● toate cabinele toaletelor vor fi dotate cu hârtie igienică;
● se vor asigura recipiente cu săpun, lângă lavoare
● grupurile sanitare vor fi dotate cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini și vor fi dezinfectate periodic.

0 notes
50 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *