Ultimele noutati

Ziarul “Răsunetul” a câștigat contractul de publicitate cu Consiliul Județean pe 2017! Contractul “cu dedicație” a fost atribuit-direct, după numai 3 zile de la publicarea anunțului și are clauze aberante privind: ” utilizarea informațiilor obținute sau la care se are acces în perioada de derulare a contractului”!

SC Casa de Editură Răsunetul se află în reorganizare judiciară și a prins contractul de publicitate cu Consiliul Județean pe 2017! Serviciile de publicitate în presa scrisă locală vor cuprinde redactarea, machetarea și publicarea în presa scrisă locală a anunțurilor referitoare la acțiunile Consiliului Județean, privind:

– informarea în prealabil din oficiu apersoanelor asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute de autoritățile locale
– transmiterea de mesaje de interes public, adresate cetățenilor, asociațiilor, organizațiilor și agenților economici.

Răsunetul va încasa aproximativ 700 de euro pe lună pentru publicarea anunțurilor Consiliului Județean!

rasunetul 1Anunțul a fost publicat site-ul instituției în 25 aprilie, iar în numai 3 zile contractul a fost atribuit ziarului “Răsunetul”, prin încredințare-directă. “Răsunetul” a câștigat contractul cu 0.65 de lei/centimetru pătrat.(0.145 euro). Consiliul Județean Bistrița-Năsăud estimează că va publica 43.000 cmp pe cele 8 luni rămase din 2017 (aproximativ 5.000 de centimetri pătrați) iar contractul poate fi prelungit pe primele 4 luni din 2018. Dacă instituția condusă de Radu Moldovan va publica numărul maxim de anunțuri, Răsunetul va încasa aproximativ 700 de euro pe lună.

Condiții:

– tiraj de minim 1.000 de exemplare/zi. Tirajul trebuie să fie demonstrat prinr-o declarație pe propria răspundere și prin acte contabile. Nu se solicită auditare din partea BRAT (Biroul Român de Audiere a Tirajelor), fapt care permite solicitanților să încalce această condiție obligatorie, dar să și-o asume printr-o simplă declarație
– profilul pubicației: informare generală
– apariție de luni până vineri .
– aria de difuzare: cel puțin în toate Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului.

Contract “șmecheresc”, cu clauze dedicate-special și penalizări pentru divulgarea informațiilor secrete!

Au fost concepute câteva articole speciale la contractul încheiat cu “Răsunetul” și astfel firma aflată în reorganizare judiciară poate să încaseze bani printr-un terț. Este un artificiu juridic ce permite ca sumele de pe contract să intre în contul lichidatorului judiciar ce se ocupă de re-organizarea firmei.

Articolele din contractul realizat-special pentru atribuirea-directă:

“Prestatorul are obligația de a NU cesiona total sau parțial obligațiile sale asumate în contract. ”

“Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate în cadrul acestui contract și numai cu acordul achizitorului cedat, obligațiile contractului rămânând în sarcina părților contractante astfe cum au fost stipulate și asumate inițial. ”

“Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile sus-amintite.”

contract 1

a2

 

 

 

 

 

 

Altă ABERAȚIE: clauze de confidențialitate privind informațiile din contractul din bani publici!

Conform documentelor, o parte contractantă NU are dreptul fără acordul scris al celeilalte părți :

z2– de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara personelor implicate în derularea contractului

– de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale

– achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul printr-o notificare scrisă dacă acesta din urmă dă faliment.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea unei informații referitore la contract, dacă:

– informația era cunosută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă
– informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris
– partea contractantă a fot obligată legal să dezvăluie informația.

Contractul a fost atribuit prin încredințare-directă după numai 3 zile de la data publicării, conține articole privind cesiunea dreptului de a încasa plata serviciilor (condiție favorabilă firmei aflate în re-organizare judiciară), are clauze de confidențialitate privind “informațiile obținute sau la care se are acces în perioada de derulare a contractului” (clauză ambiguă și interpretabilă care oferă Consiliului Județean pârghii de reziliere a contractului cu ziarul “Răsunetul”).

Toate aceste detalii arată că a fost vorba de un contract “cu dedicație”, mascat de procedurile de atribuire-directă și de cadrul legal privind informarea publică a cetățenilor privind activitatea instituției condusă de Radu Moldovan.

 
Caricatură

Ziar de Bistrita