Salariul de bază minim brut pe ţară va fi de 3.000 de lei/lună de la 1 ianuarie 2023

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) a lansat în consultare publică, pe site-ul propriu, un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Actul normativ prevede că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi stabilit la suma de 3.000 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, în medie de 165,333 ore pe lună, ceea ce reprezintă o creştere cu 17,6% faţă de decembrie 2022.

”În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.550 leilunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2022,reprezentând 15,239 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 3.000 lei lunar începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, ceea ce reprezintă o creștere de 17,6 % , față de luna decembrie 2022. În anul 2022 tariful orar este de 15,239 lei/oră pentru un program complet de lucru 167,333 ore pe lună, iar în anul 2023 tariful orar va fi de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

În România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată un număr de circa 1,2 mil. de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 23 % din numărul total de salariați activi – 5,27 milioane. De majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia un număr de 2.181.134 salariați.

Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin
stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată are impact asupra creșterii consumului cu o influență și asupra importului bunurilor de consum.

Creșterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariați (femei, tineri,etc.).

Majorarea salariului de baza minim brut pe tara influențează, pe lângă cei 2.181.134 de salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:

  • modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neincadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim;
  • modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile estimate;
  • majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate;
  • majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12;
  • modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă întrucât acesta se raportează la salariul minim.

Măsura creșterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi
comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic față de medie cu influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă.

Proiectul de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată se află în consultare publică. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro până la data de 26 noiembrie 2022.