Ultimele noutati

Se fac angajări la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Vezi ce posturi sunt disponibile

Zece locuri de muncă sunt vacante la ora actuală într-o instituție publică din județul Bistrița-Năsăud. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență Bistrița, care organizează în această perioadă concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile.

Cea mai mare unitate sanitară din județ caută să angajeze patru infirmiere, un șofer, un brancardier, un asistent medical debutant, un kinetoterapeut, un muncitor necalificat și un economist debutant. Pentru unele dintre aceste posturi se cer studii superioare de specialitate (economist debutant), în vreme ce pentru altele (muncitor necalificat) sunt suficiente studiile medii.

Concursurile se vor desfășura în perioada 25 – 29 septembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Lista completă a posturilor vacante, precum și cerințele pentru fiecare post în parte și zilele în care se vor organiza concursurile poate fi consultată pe pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Detalii suplimentare se pot obține și de la sediul administrativ al instituției de pe strada Aleea Basmului, numărul 2.
Comentarii

Caricatură

Ziar de Bistrita