Se depun dosare pentru Bursele Nosa. Studenții pot prinde o bursă de 500 de lei/lună! Vezi condițiile de acordare!

 -  -  1170


Începând din 𝟏𝟔 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏, cei interesaţi pot depune dosarul de candidatură pentru accesarea burselor de merit „Nosa”, instituite de către Primăria municipiului Bistriţa, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2009 şi modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/ 2013.

Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate.

Bursele se acordă începând din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei burse de merit fiind de 𝟓𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐩𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐚̆. Cererea de înscriere se găseşte pe site-ul www.primariabistrita.ro sau la Centrul de Relaţii cu publicul din str. Gheorghe Şincai, nr. 2.

Dosarele de candidatură se depun până la data de 𝟏 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟔:𝟎𝟎, 𝐥𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭̧𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐮𝐥, str. Gheorghe Şincai, nr. 2.𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̧𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐨𝐫 „𝐍𝐨𝐬𝐚” Dosarul de candidatură pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele şcolare conţine:

  • cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit „Nosa”;
  • curriculum vitae al candidatului;
  • copie după actul de identitate al candidatului;
  • copie după diploma de bacalaureat;
  • copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
  • adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
  • acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la Olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate;
  • acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, după caz.

Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu.

Beneficiarii bursei de merit „Nosa” vor participa la conferinţe, sesiuni de comunicări şi alte evenimente importante organizate de către Primăria municipiului Bistriţa (Ziua Tineretului, Zilele Bistriţei, Premiile anuale ale municipiului Bistriţa etc.), la care sunt solicitați.

Mai multe informaţii referitoare la modalitatea de accesare a bursei de merit „Nosa”, formularul de înscriere, regulamentul de acordare, precum şi grilele privind punctajele pot fi găsite pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, în Hotărârea Consilului Local nr. 84/2013, la Serviciul Educaţie, Tineret din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Nicolae Titulescu, nr.3 sau accesând link-ul: https://www.primariabistrita.ro/anunturi/nosa/

1315280cookie-checkSe depun dosare pentru Bursele Nosa. Studenții pot prinde o bursă de 500 de lei/lună! Vezi condițiile de acordare!
0 notes
295 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.