S-au adunat să preia în administrare strada Lucian Blaga pentru a securiza trecerea de cale ferată! În 2009 au cheltuit bani pentru studii care au expirat și NU și-au bătut capul cu acest drept de administrare!

 -  -  1075


Consiliul Local Bistrița s-a întrunit astăzi într-o ședință extraordinară pentru a aproba un proiect de hotărâre privind preluarea unui sector de drum în vederea unor investiții. Pentru a efectua lucrări de intervenții pe DN 17 C,  strada Lucian Blaga, “este necesară preluarea în administrare a sectorului de drum cuprins între km 0+000 și 1+200, proprietate publică a statului, pentru întocmirea documentelor aferente achiziționării serviciilor de proiectare, pentru realizarea modernizării trecerii la nivel cu calea ferată, din zona străzii Lucian Blaga, prin instalarea de semnale luminoase şi acustice. ” – după cum se arată în expunerea de motive.

 

 

 

 

 

 

Consilierul local Ioan Peteleu a luat poziție referindu-se la urgența acestui proiect, iar Diana Morar s-a revoltat pe modul în care sunt transmise documentele către consilierii locali.

Conform art.866 şi următoarele din Noul cod civil, dreptul de administrare este un drept real corespunzător proprietăţii publice, dreptul de administrare constituindu-se prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz a consiliului local, aparţinând regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice central sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local.

Astfel, în vederea preluării sectorului de drum mai sus menţionat este necesară transmiterea unei solicitări de preluare a acestuia, din administrarea Ministerului Transporturilor, în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa.

În 2009 au cheltuit bani pentru studii de sertar, fără să aibă documente privind administrarea str. Lucian Blaga! Oricum NU s-a făcut nimic și studiile au expirat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudat este faptul că deși Consiliul Local NU avea în administrare acest sector de drum nici în 2009, a aprobat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea străzii respectiv, str. Lucian Blaga. Între timp acel studiu a expirat deoarece au trecut 5 ani și NU s-au efectuat lucrările de modernizare. Dacă pentru studiul din 2009 s-a ignorat faptul că sectorul de drum NU este în administrarea Primăriei Bistrița, în cazul investiției din 2017, respectiv securizarea barierei s-a solicitat preluarea în administrare a sectorului respectiv de drum.

HCL nr 170/2009

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul a trecut cu voturile majorității consilierilor prezenți (18 voturi pentru). Mioara Seica și Diana Morar nu au votat!

0 notes
200 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *