Ședință la Primărie, în 21 septembrie! Ce proiecte dezbat aleșii locali!

Consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară din luna septembrie. Întrunirea va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa (ora 14) și va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa în colaborare cu Federaţia Română de Culturism şi Fitness la organizarea Campionatului Mondial de Culturism şi Fitness juniori şi masters Bistriţa 2017.

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea străzii Cărpiniş în evidenţele de carte funciară în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.69/30.05.2013 privind aprobarea concesionării directe a cotei 31333/2553891 părţi teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, în vederea extinderii aerodromului existent şi a construcţiilor anexă.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a terenului în suprafaţă de 144 mp, situat în zona de acces la Complexul Sportiv Polivalent Bistrița în vederea amplasării unor construcții provizorii pentru activități de alimentație publică și de comercializare și închiriere articole sportive.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind contractul de închiriere nr.112/242/E/09.04.2015 încheiat pentru terenul situat în municipiul Bistrița str.Cuza-Vodă nr.4-6 cu destinația de bază sportivă.

 

a0-Copy2

 

 

 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a municipiului Bistriţa în proprietatea privată a municipiului Bistriţa a unor bunuri, în vederea casării și valorificării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Bistriţa în oraşul înfrăţit Besanҫon – Franţa, în vederea participării, în perioada 7 – 10 octombrie 2017, la manifestările organizate pentru aniversarea a 20 de ani de înfrăţire între cele două oraşe.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică.

10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea învelitorilor de azbociment ale construcţiilor de pe raza teritorială a municipiului Bistriţa, cu învelitori din alte materiale.

11. Proiect de hotărâre hotărâre privind stabilirea reducerilor la impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice şi juridice.

12. Diverse.Caricatură

Ziar de Bistrita