Ultimele noutati

Ședință ordinară în 4 mai. Ce proiecte se dezbat!

Membrii consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi pentru şedinţa care va avea loc în ziua de 4 mai 2017. Şedinţa se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa, va începe la orele 16.00, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa;

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paşca Marius Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Moldovan Victoria Valeria

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului local al municipiului Bistriţa;

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 102/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 6 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 103/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 7 şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 104/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 8 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 78/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 10, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 80/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 12, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

ccx

 

 

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 81/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 13, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 106/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 16 şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, şi a Hotărârii Consiliului local nr. 123/04.08.2016 privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016;

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 208/15.12.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa, a Planului de Acţiune şi a Portofoliului de Proiecte pentru perioada 2010-2030;
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în conformitate cu Hotărârea nr. 7/31.01.2017 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe anul 2016;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trim. I 2017;

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bistriţa;

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea dreptului de acces pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bistriţa, în vederea amplasării reţelelor de comunicaţii electronice;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. a imobilului, construcţie şi teren, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str. Ştefan cel Mare, pentru amenajare sediu;

21. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile, în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat în favoarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – Biroul Judeţean al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, compus din două încăperi, situat în incinta imobilului din municipiul Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 3, cu destinaţia de birouri;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit în favoarea Centrului de Excelenţă Bistriţa-Năsăud, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Spiru Haret nr. 6, etaj I;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Bistriţa şi a Regulamentului de funcţionare;

26. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa;

27. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 28548/05.04.2017, împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 26/16.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2017;

28. Raportul de activitate nr. 268/10.04.2017 al administratorului Parcului Industrial Bistriţa Sud pentru trimestrul I 2017, înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 30481/11.04.2017.
Comentarii

  • Păi nu se atribuiseră odată? La punctul 23 figureaza: Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit în favoarea Centrului de Excelenţă Bistriţa-Năsăud, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Spiru Haret nr. 6, etaj I.
    Pe de alta parte, o stire “Timponline” din 24 aprilie 2017 , suna astfel: “Consiliul Local Bistrița atribuie cu titlu gratuit în favoarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud un spațiu cu destinaţia de sediu şi loc pentru desfăşurarea activităţii centrului pe str. Spiru Haret nr. 6, etaj I.”, ca si cum operatiunea de atribuire ar fi avut deja loc.
    Vezi: http://www.timponline.ro/unde-primeste-sediu-centrul-judetean-excelenta/

Caricatură

Ziar de Bistrita