Prima ordinară din acest an. Vezi ce proiecte se dezbat la Primărie!

 -  -  21125


Consiliul Local al municipiului Bistrița se întrunește în prima ședință ordinară din acest an! Ședința va avea loc în 31 ianuarie, ora 14, la sediul Primăriei Bistrța!

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Centru multifuncţional pentru activităţi sociale – Reabilitare şi modernizare imobil Aleea Trandafirilor”, municipiul Bistriţa.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1/29.01.2015 încheiat pentru imobilul teren proprietate privată în suprafaţă de 3.200 mp, situat în municipiul Bistriţa, str.Zăvoaie, identificat prin tarlaua 111, parcela 51/1, conform titlului de proprietate nr.13250/22.11.2002, cu nr. cadastral nou 12990, afectat de stocarea temporară a deşeurilor municipale.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în municipiul Bistriţa, str.Andrei Mureşanu nr.13, sc.C, ap.36, către actualul chiriaş.

x3

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2017 cu persoanele care sunt îndreptăţite să primească o locuinţă situată în municipiul Bistriţa, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.167/29.09.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str.Liviu Rebreanu nr.43, în suprafaţă de 30,57 mp în favoarea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Filiala Bistriţa-Năsăud cu destinaţia de sediu de partid.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.22/31.01.2008 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a imobilelor construcţie şi teren proprietatea privată a municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru modificarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire lacas de cult”, în intravilanul municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, nr.270C, beneficiar Parohia Ortodoxă Sf. Împ. Constantin și Elena.

z0 - Copy11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.81/2009 a Consiliului Local al Municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managemntul staţiilor de transfer şi al centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud.

13. Adresa nr.IX/457/12.01.2017 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.2423/12.01.2017 prin care se solicită acordul de principiu pentru participarea Municipiului Bistriţa la realizarea proiectului „Centrul Judeţean de Radioterapie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa” în Municipiul Bistriţa

2 notes
250 views
bookmark icon

2 thoughts on “Prima ordinară din acest an. Vezi ce proiecte se dezbat la Primărie!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *