Societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița vrea să contracteze un credit de un milion de lei

 -  -  1042


Societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița vrea să contracteze un credit de un milion de lei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din 28 octombrie.

În proiectul care va fi analizat de consilierii județeni se arată că, la data de 27 septembrie 2021, Consiliul de Administrație al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița s-a întrunit în ședință și a analizat măsurile pentru reorganizarea și redresarea economico-financiară a societății. Astfel, Consiliul a propus Adunării Generale a Acționarilor aprobarea contractării unui credit în limita sumei de un milion de lei. Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât să solicite Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aprobarea contractării creditului prin .

Reprezentanții societății au justificat necesitatea contractării creditului
bancar întrucât la nivelul societății există o lipsă de finanțare pentru derularea activității pe termen scurt, deoarece, în recuperarea creanțelor apar dificultăți de încasare, sursele de lichiditate ale societății depinzând de bugetul clienților (cea mai mare parte fiind unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud), care la rândul lor depind de încasări de la bugetul de stat, acordate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Prin urmare, societatea a precizat că există un decalaj mare între
momentul angajării sumelor necesare efectuării lucrărilor și până la încasarea lor efectivă, fapt ce impune identificarea altor surse de finanțare. În prezent, societatea are de încasat suma de 1.826.768 lei din contracte de lucrări derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița a fost înființată în anul 1999 și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Societatea derulează următoarele categorii de activități/ lucrări principale: servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor și podurilor, lucrări și servicii privind întreținerea și repararea drumurilor șsi podurilor, lucrări aferente construcțiilor noi de drumuri și poduri, diverse lucrări de construcții, producție industrială (agregate de balastieră, betoane asfaltice, betoane de ciment, emulsie bituminoasă cationică), diverse activități (comercializări: mixturi asfaltice, beton de ciment, emulsii bituminoase cationice, agregate de balastieră; închirieri: auto, utilaje speciale în domeniul rutier).

0 notes
167 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *