Știți cât cheltuie Poliția Locală: 150.000 de euro pe lună! Au buget enorm de 1.7 MILIOANE de euro pe an și un polițist local are venituri BRUTE cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei!

 -  -  2412146Poliția Locală funcționează în baza Legii nr. 155/2010 și este o instituție subvenționată din bugetul local, cu atribuții pe mai multe zone: siguranța circulației, patrulare, disciplina în construcții, parcări etc.

Aproximativ 8 MILIOANE de lei este bugetul Poliției Locale din Bistrița, iar peste 95% din bani se alocă salariilor angajaților.

1.700 de euro e MEDIA veniturilor BRUTE din cadrul Poliției Locale!

Poliția Locală funcționează cu 85 de angajați, pe mai multe compartimente și în 2019 are cheltuieli de personal de 7.800.000 de lei/an, adică 1.7 MILIOANE de euro pe salariile polițiștilor locali. În cadrul Poliției Locale Bistrița sunt 8 funcții de conducere, cu venituri BRUTE ce depășesc 10.000 de lei.

– 1 director executiv
– 1 director adjunct
– 1 șef de Direcție
– 2 șefi de servicii
– 3 șefi de birou .

Conform legii, funcționarii publici beneficiază de spor de vechime de 25%, care se aplică la salariul de bază.

BUGETUL Poliției Locale Bistrița, pe 2019 – 8.293.000 de lei. 

 

Salariile din Poliția Locală! La fiecare salariu se adaugă norma de hrană a unui polițist local – 1.000 de lei!

– polițist LOCAL – cu studii medii 2.800 de lei BRUT + norma de hrană de 1.000 de lei.

– polițist local, cu studii superioare și grad principal – 6.500 de lei + norma de hrană de 1.000 de lei.

– director executiv a Poliția Locală- 13.000 de lei + norma de hrană.

– director adjunct la Poliția Locală – 11.000 lei + norma de hrană de 1.000 de lei.

– șef serviciu la Poliția Locală – 10.100 lei + norma de hrană de 1.000 de lei.

– șef birou la Poliția Locală – 9.700 de lei + norma de hrană de 1.000 de lei .

Poliția Locală aplică amenzi de 2.000 de euro/săptămână!

Bugetul local al municipiului Bistrița crește săptămânal cu cel puțin 2.000 de euro numai din amenzile aplicate de polițiștii locali bistrițenilor care nu respectă normele de siguranță publică și cele de siguranță a circulației.

Art. 1. –

(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;Referințe în jurisprudență (1)
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.

În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;Referințe în jurisprudență (2)
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;
c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;
d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;
e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

Art. 10. –

În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;
b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;
c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

Conform organigramei, în cadrul Poliției Locale sunt 85 de posturi.

 

Salariile primarului și viceprimarilor au fost majorate prin legea 153/2017, după care Crețu a negociat cu sindicaliștii valoarea coeficienților ce se aplică fiecărei funcții în parte. Acest coeficient se înmulțește cu salariul minim. În funcție de ierarhie, studii și vechime funcționarii iau salarii BRUTE cuprinse între 18.000 lei (primarul) și 3.500 de lei – un funcționar debutant din primărie.

Ce salarii au angajații din Primărie!

– primarul are 18.720 de lei
– viceprimarul – 16.640 de lei
– administrator public – 14.503 lei
– secretar – 13.363
– arhitect șef 13 173 lei .
– director executiv 12.193 lei
– șef serviciu – 11. 083 lei
– polițist local : între 3.000 – 6.000 lei, plus norma de hrană de 1.000 de lei.
– jurist : 3.000 – 6.000 lei, în funcție de vechime și gradație.
– muncitor calificat : 2.600 de lei, la care se adaugă și spor de toxicitate pentru unele sectoare.

50% din buget merge pe salarii… doar 5 MILIOANE de euro merg pe investiții!

Salariile din Primăria Bistrița apar la capitolul : cheltuieli de personal – 72.821.000 lei și reprezintă aproximativ 50% (46.7%) din sumele pe care le încasează Primăria Bistrița din taxe și impozite.

 

Pe bugetul din 2019, salariile costă 72.821.000 de lei, adică peste 1.2 MILIOANE de euro/lună, iar totalul investițiilor ce se realizează exclusiv din buget însumează doar 5 MILIOANE de euro! Din taxe și impozite, Primăria Bistria încasează 155.903.000 lei (32 de MILIOANE de euro).

24 bookmark
1 notes
1871 views
bookmark icon

One thought on “Știți cât cheltuie Poliția Locală: 150.000 de euro pe lună! Au buget enorm de 1.7 MILIOANE de euro pe an și un polițist local are venituri BRUTE cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.