Peste 45.000 de elevi din Bistrița-Năsăud revin la școală. Structura anului școlar 2021 – 2022

 -  -  1001


Începând de luni, 13 septembrie, peste 45.000 de elevi din județul Bistrița-Năsăud revin la școală. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, noul an școlar 2021 – 2022 va fi structurat pe două semestre (34 de săptămâni).

Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021, în vreme ce semestrul al II-lea va fi alcătuit din 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
  • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
  • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
  • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud vor începe școala 45.824 de elevi, din care 8.501 în învățământul preșcolar, 14.301 – învățământ primar, 12.155 – gimnazial, 8.189 – liceal, 2.289 – profesional și 389 postliceal.

În ceea ce privește situația cadrelor didactice, numărul estimativ al profesorilor este de 3.267, din care: 2.719 sunt titulari, 491 suplinitori, 23 pensionari și 34 necalificați.

În noul an școlar, în județ vor funcționate 302 unități de învățământ, din care 112 sunt unități cu personalitate juridică, 178 sunt unități de învățământ arondate (structuri) și 12 sunt unități de învățământ particular. Un număr de 274 de unități nu au pază asigurată, 18 asigură paza cu resursă umană proprie, 4 prin contracte cu societăți specializate de pază și în 6 unități se asigură pază mixtă.

0 notes
126 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *