Structura anului şcolar a fost adaptată la situaţia epidemiologică actuală. Ce modificări s-au adus

 -  -  1111


Joi, la sediul Ministerului Educaţiei, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social. Au participat, alături de reprezentanţii Ministerului Educaţiei, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi ai asociaţiilor patronale, iar în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai elevilor, studenţilor şi părinţilor.

Consultările cu partenerii de dialog social au vizat calendarul şi modul de organizare a examenelor naţionale, precum şi propunerile de modificare/adaptare a structurii anului şcolar 2020-2021 la realităţile impuse de situaţia epidemiologică.

În urma consultărilor deschise şi constructive, luând în considerare toate propunerile formulate în contextul creşterii ratei de infectare cu virusul Sars-CoV-2, prin implicarea tuturor factorilor care pot să contribuie la implementarea măsurilor necesare pentru bunul mers al procesului de învăţământ şi asigurarea dreptului la educaţie, au rezultat următoarele concluzii:

1. Examenele naţionale se vor desfăşura la datele stabilite, conform calendarelor deja aprobate şi cunoscute: 22 – 25 iunie (Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a) şi 28 iunie – 1 iulie (probele scrise ale examenului de bacalaureat. Probele de competenţe din cadrul examenului de bacalaureat vor fi echivalate conform unei proceduri elaborate de către Ministerul Educaţiei.

2. Cu excepţia claselor terminale, pentru care structura anului şcolar nu va suferi niciun fel de modificare, vacanţa de primăvară va începe în data de 2 aprilie şi se va încheia în data de 4 mai.

3. Pentru clasele terminale structura anului şcolar NU va suferi niciun fel de modificare, vacanţa/vacanţele de primăvară rămânând la datele planificate şi cunoscute (2 aprilie – 11 aprilie pentru Sărbătorile Pascale Catolice şi 30 aprilie – 9 mai pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe). În intervalul 12 aprilie – 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate activităţile didactice.

4. Semestrul al II-lea va fi redus cu o săptămână pentru toate clasele, cu excepţia claselor terminale. Grupele din învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare, clasele I – a VII-a şi clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a vor finaliza semestrul în data de 25 iunie, în loc de 18 iunie!

5. Având în vedere reducerea semestrului al II-lea cu o săptămână, prin sprijinul cadrelor didactice, într-un an şcolar total atipic, în care tezele semestriale nu se vor mai susţine şi în care numărul notelor necesare încheierii situaţiei şcolare a fost redus, Ministerul Educaţiei apreciază efortul acestora de a comprima perioada de final de semestru necesară încheierii situaţiilor şcolare. În cazul în care săptămâna “Şcoala altfel” nu s-a desfăşurat deja, unităţile şcolare pot decide, prin hotărâri ale consiliilor de administraţie, renunţarea la activităţile specifice programului “Şcoala altfel” şi înlocuirea acestora cu activităţi didactice.

6. Pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional şi tehnic, finalul semestrului al II-lea va rămâne la datele stabilite şi cunoscute.

7. Calendarele activităţilor aferente definitivării şi titularizării rămân neschimbate.

8. Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, precum şi pretestările PISA rămân programate, în continuare, cu prezenţă fizică în toate şcolile care funcţionează în localităţi necarantinate. Evaluarea naţională a elevilor din clasa a II-a se reprogramează din perioada 20 – 23 aprilie în intervalul 25 – 28 mai.

9. Pentru a reduce inechitatea determinată de condiţiile speciale, în şcolile aflate în localităţi carantinate, simulările pentru clasele terminale şi evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor putea fi organizate după ieşirea din carantină.

10. Programul naţional de acţiuni remediale se va derula pe întreaga durată de organizare a acţiunilor didactice, în toate şcolile aflate în localităţi în care rata de infectare este mai mică de 6/1000 locuitori.

”Subliniez importanţa consultărilor cu partenerii de dialog social în contextul epidemiologic actual şi apreciez implicarea responsabilă în fundamentarea deciziilor luate de autorităţi în interesul primordial al elevilor. Îndemn, în permanenţă, la prudenţă şi la respectarea tuturor regulilor, mai ales acum, având în vedere agravarea situaţiei epidemiologice”, a transmis ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

0 notes
236 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *