Studiul de fezabilitate pentru celula 2 de la Tărpiu, finalizat și înaintat CJ Bistrița-Năsăud spre aprobare. La cât se ridică investiția

 -  -  11012


Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-enomonici pentru cea de-a doua celulă de depozitare a deșeurilor de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Tărpiu a fost finalizat. Operatorul centrului – SC Vitalia Servicii pentru Mediu SRL – l-a înaintat Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru aprobare. Investiția se ridică la circa 1,5 milioane euro și se va realiza cu bani din bugetul companiei Vitalia, dar și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bistrița-Năsăud.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se va întruni în ședință ordinară pe data de 29 aprilie, în dezbatere urmând să se afle și proiectul privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții privind construirea celulei 2. Autoritățile precizează că, în acest moment, capacitatea de depozitare în celula 1 a Centrului de Management Integrat al  Deseurilor Tărpiu se apropie de epuizare, fiind absolut necesară mărirea capacității centrului prin construirea celulei nr.2.

Terenul pe care urmează sa fie realizată investiția este amplasat în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, suprafața totală a obiectivului de investiție fiind de peste 21 hectare, terenul aflându-se în intravilanul localității Tărpiu. ”Capacitatea de depozitare a celulei 2 va fi de 270.914 mc, suprafața totală a depozitului va fi 23.439 mp, iar suprafața interioară a depozitului va fi 18.404 mp. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 6.475.210 lei (exclusiv TVA). Obiectivul general al investiției este asigurarea capacității de depozitare pentru deșeurile generate și colectate de pe raza județului Bistrița-Năsăud și protecția factorilor de mediu și a sănătății populației prin depozitarea controlată a deșeurilor într-o incintă de depozitare conformă. Obiectivele specifice ale investiției sunt investigarea amplasamentului prin efectuarea de studii de teren (topo/geo), corelarea cu studiile existente și proiectarea lucrărilor de execuție a celulei nr. 2, inclusiv a infrastructurii necesare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 12 luni.

Reamintim că prin intermediul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud s-a realizat construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, a Stației de sortare si a Stației de compost în județul Bistrița-Năsăud, care include celula nr.1 de depozitare a deșeurilor, cu o suprafață totală de 43.000 mp. Depozitul a fost conceput să se dezvolte în 4 etape, corespunzător celor 4 celule de depozitare.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a concesionat serviciul de management și operare a CMID Tărpiu către societatea comercială VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL Boldesti Scăieni în baza unui contract încheiat în anul 2013. Conform prevederilor contractului, operatorul are obligația de a asigura resursele materiale și financiare pentru a construi celulele 2-4, pentru a efectua închiderea celulelor 1-4 și pentru a realiza monitorizarea post închidere a acestora, pentru a extinde capacitatea de tratare a deșeurilor biodegradabile și a executa și pune în operare instalația de biogaz. Valoarea estimată a acestor investiții, conform Studiului de Fezabilitate al proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în județul Bistrița-Năsăud a fost prezentată în caietul de sarcini aferent contractului de operare, iar operatorul și-a fundamentat tariful luând în considerare aceste sume, inclusiv în ceea ce priveste constructia celulei 2.

1 notes
137 views
bookmark icon

One thought on “Studiul de fezabilitate pentru celula 2 de la Tărpiu, finalizat și înaintat CJ Bistrița-Năsăud spre aprobare. La cât se ridică investiția

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *