Supercom SA solicită modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare din municipiul Bistriţa

 -  -  1084


Societatea Supercom SA Bucureşti a solicitat Primăriei Bistrița să aprobe modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare desfășurate pe raza municipiului, un proiect de hotărâre în acest sens urmând să fie dezbătut în ședința Consiliului Local Bistrița din 24 iunie.

Prin mai multe cereri înaintate Primăriei Bistrița, operatorul solicită modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat manual, maturat mecanizat, transport deşeuri stradale, spălat carosabil, stropit carosabil, curăţat rigole și colectare cadavre animale, explicând și care sunt motivele care au stat la baza solicitării.

”În cazul operaţiunilor de maturat manual, maturat mecanizat, transport deşeuri stradale, spălat carosabil, stropit carosabil, curăţat rigole și colectare cadavre animale, operatorul arată că modificările de tarife sunt generate de creşterile succesive ale salariului de baza minim brut pe economie, consacrate prin modificări legislative. Astfel, la data încheierii Contractului nr.1/L/27.01.2016 salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată a fost de 1.050 lei/lună. Ulterior, tarifele la operaţiunile de  maturat manual si curăţat rigole au fost modificate prin Hotărârea nr.117/2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita, când salariul de baza minim brut pe tara garantat era de 1.450 lei, tarifele aprobate fiind in vigoare si in prezent. În prezent, urmare a modificărilor legislative succesive, salariul de baza minim brut pe tara garantat este de 2.300 lei. Aceste majorări succesive ale salariului de baza minim brut pe țară garantat au determinat o creştere a costurilor operatorului mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv”, se arată în documentația anexată proiectului de hotărâre ce va fi dezbătut în Consiliul Local Bistrița.

În ceea ce privește modificarea de tarif pentru operațiunea de transport deșeuri stradale, Supercom SA motivează că aceasta este legată atât de majorările succesive ale salariului de baza minim brut pe țară, cât și de creșterea tarifului achitat către Vitalia Servicii Pentru Mediu-Tratarea Deseurilor SRL pentru depozitarea deșeurilor municipale la depozitul din cadrul CMID Tărpiu de la 69,74 lei/tonă la 154,79 lei/tonă.

”Aceste majorări succesive ale salariului de baza minim brut pe tara garantat, precum și creșterea tarifului achitat pentru depozitarea deșeurilor municipale au determinat o creştere a costurilor operatorului mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv”, se mai arată în documentația anexată proiectului de hotărâre.

În aceste condiții, Supercom SA propune Primăriei Bistrița următoarele tarife:

De asemenea, proiectul de hotărâre care se va afla pe masa consilierilor locali vizează și modificarea suprafeţelor din municipiul Bistriţa pentru care se realizează serviciile de salubrizare, fiind propuse intervenții pe mai multe străzi din oraș:

În baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de salubrizare din anul 2016, activităţile prestate de către Societatea Supercom SA Bucureşti în municipiul Bistrița sunt următoarele:

  • măturatul, spălatul,stropirea şi întreţinerea căilor publice;
  • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;

În cadrul activităţii demăturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice se efectuează  următoarele de activități: măturatul manual, măturatul mecanizat, transport deşeuri stradale, spălatul carosabilului, stropirea carosabilului, curăţat  rigole.

Proiectul va fi dezbătut în ședința Consiliului Local Bistrița din 24 iunie 2021.

0 notes
209 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *