Veste bună pentru BUGETARI: se împart tichetele de vacanță, în valoare de 1.450 de lei/persoană! Voucherele pot fi folosite numai pe teritoriul României!

 -  -  1169


Potrivit legii, salariaţii din instituţiile şi autorităţile publice vor beneficia, până la 30 noiembrie 2018, de indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei. Acordarea voucherelor se face în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie, în bugetele proprii aprobate fiecărui ordonator de credite.

Conform normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, în cazul funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, alocate cu această destinaţie.

Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă, sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, în limita sumelor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale angajatorilor alocate cu această destinație;

b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă; c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.

Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza voucherelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.

Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.

„Voucherele de vacanţă au intrat în linie dreaptă. Săptămâna viitoare, Ministerul Turismului o să le acorde tuturor angajaţilor. Este un ajutor extrem de important atât pentru oameni, dar şi pentru turismul din România. Aceste vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 de lei pentru fiecare persoană, se pot cheltui doar pe teritoriul României”, a menţionat ministrul Turismului, prezent la Constnța.

Conform ultimelor date furnizate de Ministerul de Finanţe în luna mai 2017, în România erau 1.199.145 de bugetari.

0 notes
294 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *