Vouchere de cel mult 23.000 de lei pentru persoane cu dizabilități, printr-un proiect derulat de AJOFM Bistrița-Năsăud

 -  -  6


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud este partener în proiectul “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Proiectul este cofinanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, iar obiectivul general al acestuia îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața muncii. Obiectivul specific al proiectului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație.

În cadrul proiectului, ”persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia, la cerere, de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii  asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei. Voucherele pot fi accesate de persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; se află în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent; au vârsta între 18 şi 65 ani, inclusiv elevi şi studenţi. Voucherul poate fi folosit şi pentru achiziţia mai multor produse asistive. Condiţia este ca produsele să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces. În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz”, se arată într-un comunicat de presă al AJOFM Bistrița-Năsăud.

Pentru obţinerea unui voucher, persoana cu dizabilităţi se prezintă la sediul AJOFM Bistrița-Năsăud şi se înregistrează ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Aici primeşte servicii de informare, consiliere şi mediere. Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi participă la minimum două activităţi de informare, consiliere, mediere, cea de mediere fiind obligatorie.

La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar direcţiile transmit către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. Ulterior, persoana cu dizabilităţi ridică voucherul de la DGASPC, îl prezintă furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA şi primeşte produsul/ produsele alese.

Persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud din Bistrița, strada Gării, nr.2 – 4, persoana de contact Volcov Liana, tel 0263-236296, int. 208 ,e-mail: liana.volcov.bn@anofm.gov.ro.

0 notes
0 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.